UPRZEDZENIE
Informacja na tej stronie jest przeznaczona dla lekarzy. Nie jest żadną gwarancją jakości informacje. Gość strony może odkryć objawy i następstwa wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie u siebie i innych, może pozbawić zdrowia i kontroli nad sobą, i może zranić lub zabić się i innych. Gość obowiązuje się ponosić pełnu odpowiedzialność za następstwa swojego zachowania i obowiązuje się odszkodować wszystkie ewentualne szkody i straty powstałe z winy gości w związku z czytaniem strony. Uchodż teraz lub kontynuj na własne ryzyko.


LUCID PAGES
SYMPTOMY PRZEMOCY SEKSUALNEJ

OBJAWY PSYCHOLOGICZNE

Przemoc seksualna wobec dziecka może spowodovać ogólne zaburzenie ofiary. Zachowania krańcowe często mogą sie występować społem. Osoba wykorzystywana seksualnie może być "głupi geniusz" lub "uległy tyran" lub "sprawiedliwy łajdak."  Inne zachowania krańcowe są:


Uczcivość albo nieuczcivość
Bojaźlivość albo agresja
Hiperaktywność albo apatia
Otyłość albo chudość
Niski albo wysoki intelekt
Szukanie drogi do potęgi albo podporzadkowanie
Samooskarżenie albo zarozumiałość
Wiara w przeznaczenie albo iluzja i myślenie paralogiczne
Wysoka seksualna aktywność albo wstydzenie się nagości
Optymizm albo chroniczna obawa
żadne obawi albo paranoja
Częste kąpanie się albo niedostateczna higiena
Tyrański albo uległy partner
Znacznie młodszy albo starszy partner
Znacznie nisszi albo wysszi partnerOBJAWY HORMONALNE


Hypoaktywność lub hiperaktywność autonomicznego układu nerwowego może spowodovać widzialne następstwa:

Wzrost niski albo wysoki
Łysina albo anormalne rośnięcie włosów
Włosy siwe
Owłosienie między oczami (Breżniev)
Owłosienie nad górną wargą (kobiety) (1)
Piegi (2)
Pieprzyki (3)
Owalne albo okrągłe wgniecenia na twarzy i na czołe. Wiele miejsca są te same jako miejsca pieprzyków.

1. Objawy hormonalne są solidne symptomy długotrwałego stresu z powodu przeżycia traumatycznego. Statystyki pokazują, że włochy nad górną wargą są symptomóm dysocjacje osobowości. Wiek nie ma wpływu na dokładność tego symptomu przed klimakterium. Prawdopodobieństwo ~ 100%. Włochy nad górną wargą czesto się występują z depresją, która także się występuje z dysocjacją osobowości [1].

2. Piegi mogą pokrywać całą twarzę albo piegi mogą skupić się w horyzontalnym pasu pod oczami, albo piegi mogą być tylko na nosu.

3. Miejsca pieprzyków są wiązane na gangliony i gruczoły, które są częściami autonomicznego układu nerwowego. Typowe miejsca pieprzyków i ich częste zakresy (prerywane linie) są na rysunku 1. Ujście gruczołu przyusznego jest na A1.


Facial moles

OBJAWY DYSOCJACJE OSOBOWOŚCI

Dysocjacja i dysocjacje osobowości są bezpośrednie konsekwencje bardzo ważnego przeżycia traumatycznego i najczęstszą przyczyną dysocjacje osobowości jest wykorzystywanie seksualne dzieci.

Chroniczna depresja (prawdopodobieństwo ~ 100%)
Ataki paniki (prawdopodobieństwo ~ 100%)
Uwodzicielskie zachowania (prawdopodobieństwo ~ 100%) (4)
Kłamstwo bez przyczyny (patologiczny kłamca)
Amnezja dla imien swoich bliskich
Natychmiastowe zapominanie
Niesprawiedliwy gniew (rasowy, religijny, sexualny, i inny)
Nagłe zmiany intelektualne
Nagłe zmiany emocjonalne
Przerwy w pamięci lub utrata pamięci
Fałszywe wspomnienia
Bulimia
Włosy bardzo krótkie (kobiety)
Broda kozia strzyżona skrupulatno (mężczyźni)

4. Uwodzicielskie zachowanie u osób dorosłych często występuje z regresją wieku.

Wykorzystywanie seksualne dzieci dodatkovo spowoduje utratu inteligencje emocjonalnej. Objawy tego zaburzenia są: myślenie magiczne, wiara w nadprzyrodzone fenomeny, samookłamanie, agresja, kompulsywność, nieskromność, nałogowe zaburzenia, utrata swiadomości.
OBJAWY SPECJALNE

Homoseksualizm
Homofobia
Niepłodność (kobiety: z powodu kazirodztwa, ciąży, i szkodliwych poronień)
Ciąża w dzieciństwie (dziewczyny: z powodu kazirodztwa i qwałtu lub seksualnej aktywności)
Wegetarianizm (z powodu stosunków oralnych)
Cysta w mózgu
Mutacje genetyczne (5)

5. Wykorzystywanie seksualne dzieci może spowodovać mutacje genetyczne i różne choroby. Jedne z takich następstw jest upośledzenie psychiczne (zespół łamliwości X lub zespół kruchego X). Objawy tej choroby są: długa zniekształcana twarz, uszy małe lub duże, uszy odstające i uszne płatki duże. Małe uszy czesto się występują u homoseksualistów. Objawy dodatkove mogą objawić się bez upośledzenia psychicznego: policzki wystające; dołek na twarzy; podbródek z dołkiem; podbródek z szczeliną lub bruzdą; fałdy i zmarszczki na twarzy; długi nos; bardzo szeroka kość szczekowa, czesto z małym podbródkem; i cebulowity, odstający, albo bardzo wąski podbródek. Przechod między kośćą szczekową i podbródkiem może być stromy.

Przykłady mutacji genetycznych są na rysunku 2.
2a: Długa twarz, długe uszy, długi nos i podbródek z bruzdą
2b: Odstający podbródek i wystające policzki

2c: Dołki, fałdy i zmarszczki


Genetic mutations

Przemoc seksualna wobec młodego dziecka może spowodować poważne mutacje genetyczne, ale przemoc wobec starszego dziecka tylko może spowodować zmiany hormonalne. Teraz nie wie się, które mutacje genetyczne tylko mają wpływ na ofiary przemocy seksualnej, które tylko pojawiają się w następujacych pokoleniach, i które pojawiają się zawsze.

Jedyna pewność jest, że następstwa wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie nie jest możliwe przepowiadać. Równa przemoc seksualna może spowodować różne następstwa u różnych osób. Poza dysocjacje, ofiary przemocy seksualnej nie mają uniwersalny objaw wykorzystywania. Dysocjacja jest taki objaw.CHOROBY

Astma
Zakażenie gardła
Rak (wszystkie formy, w szczególności białaczka i przede wszystkim neuroblastoma)
Choroba Alzheimera
Choroba Parkinsona

Choroba Huntingtona
Syndrom Tourette’a
Autyzm
Epilepsja (objaw dysocjacje osobowości)
Choroby serca
Choroby krwi
Choroby immunologiczne
Choroby przenoszone drogą płciową
Nadpobudliwość, hiperaktywność i nadruchliwość (ADHD)
Kompulsiwność, natręctwa myślowe i czynności przymusowe (OCD)
Długotrwały stres a jego następstwa
Anoreksja
Fobie
Zaburzenia dysocjacyjne
Myśli samobójcze

Notatka: Ta jest tylko krótka lista częstych chorób. Niektóre choroby mogą być spowodowane innymi czynnikami niż przemocą seksualną.OBJAWY SOMATYCZNE


Siniaki na genitaliów (6)
Uszkodzenie odbytu (7)
Przerwanie błony dziewiczej (8)
Brakujący napletek (9)
Lacuna Incesti Patri: LIP (diastema) (10)

6. Przyczyna: surowy dotyk seksualny lub zgwałcenie. Ten objaw może znikać w czasie jeden tydzień.
7. Przyczyna: penetracja odbytu, seks analny. Ten objaw prawie może znikać przez kilka tygodni.
8. Przyczyna: penetracja pochwy. Uszkodzona błona dziewicza może goić się w czasie 9 dni [2].
9. Przyczyna: obrzezanie. Ten objaw jest stały.
10. Przyczyna: penetracja ust we wczesnym dzieciństwie. Ten objaw może być stały.LACUNA INCESTI PATRI

Luki typowe są na rysunku 3. Gwałciciel wepchną swoj penis głeboko do gardła ofiary. Penis gwałciciela naciska na dziąsło ofiary. Jeśli niemowłę jest młodsze niż 4 miesięcy, dziąsło przerwe się w szewu (sutura intermaxillaris lub symphysis mandibularis) miedzy przednimi zębami. Tak tworzy się diastema w górnej lub dolnej szczęke.


Dental gaps

U starszej ofiary (ponad 3 miesięcy) szew twardy i nie przerwe się. Luki na rysunkach 3c, 3d i 3e prawdopodobnie tworzy się w pierwszym miesiące życia. Szew w dolnej szczęke zewrze się w drugim roku życia [3] i większość luk zewrze się w 12-16 roku życia.REFERENCJE

[
1]  Diagnosis and Treatment of Multiple Personality Disorder by Frank W. Putnam, page 58

1989 Frank W. Putnam, Guilford Press, A division of Guilford Publications, Inc.
Printing No 8, ISBN 0-89862-177-1

[2]  Child Sexual Abuse by Kathleen Coulborn Faller, page 259
1988 Columbia University Press, Printing No. 4, ISBN 0-231-06471-3

[3]  UNSW
http://anatomy.med.unsw.edu.au/teach/anat3131/2002/FA1.02%3DTMJ.pdf

More information in English is accessible from the HOME page.
Unpublished work © 2006-2017 Martin Dak. All rights reserved.