WAARSCHUWING
De volgende informatie wordt voor professionals en zonder waarborg gegeven. De bezoeker moet de gevolgen van seksueel kindermisbruik in zichzelf of anderen vinden, gezondheid verliezen, zich niet kunnen beheersen, en zichzelf of anderen verwonden en slachten. De Bezoeker zal de uitgever en de auteur vrijvaren, verdedigen en schadeloosstellen voor alle aanspraken, geschillen en kosten geassocieerd met de bezoek aan deze website. Ga terug of loopt u risico's.


LUCID PAGES
EFFECTEN VAN SEKSUEEL GEWELD

PSYCHOLOGISCHE SYMPTOMEN

De effecten van seksueel misbruik kunnen de totale desorganisatie van de schlachtoffer veroorzaken. Uiterste tegengestelde gedragingen vaak zijn en moeten naast elkaar bestaan. Een slachtoffer moet zijn een "dom genie" of "onderdanig tiran" of "eerlijk oplichter".

Eerlijkheid of oneerlijkheid
Agressie of verlegenheid
Hyperactiviteit of apathie
Obesitas of anorexie
Boven of beneden de norm verstand
Dominantie of ondergeschiktheid
Zelfverwijten of eigendunk
Fatalisme of fantastische verbeeldingen
Hyperseksueliteit of vrees voor naaktheid
Optimisme of chronisch bezorgdheid
Onbevreesdheid of paranoia
Zwemmen en bad nemen of onwetendheid van de hygiŽne
Zeer kleine of zeer hooge echtgenoten
Zeer jongere of oudere echtgenotenHORMONALE SYMPTOMEN

Totaal dysregulatie van het autonome zenuwstelsel


Kleine of hooge gestalte

Kaalheid of abnormaal haargroei
Wit of grijs haar
Behaaring tussen de ogen (behaarde glabella: Breznjew)
Behaaring van de bovenlip bij vrouwen (1)
Sproeten (2)
Moedervlek (naevus) (3)
Ovale of ronde deuken in de huid (gezicht en voorhoofd, velen plaatsen van de deuken zijn dezelfden als die van de moedervleken)

1. Hormonale symptomen zijn betrouwbaare indicaties van de Posttraumatische stress-stoornissen (PTSS). Statistisch gezien een behaaring van de bovenlip wijzt op de meervoudige persoonlijkheid. De leeftij niet beÔnvfloedt deze symptoom voor de menopauze. Betrouwbaarheid ~ 100%. Behaaring van de bovenlip is vaak vergezeld van depressie, die ook wordt geassocieerd met de meervoudige persoonlijkheid (Putnam, 1989).

2. Sproeten kunnen de volle gezicht bedekken, of ze zijn in een horizontaal band die loopt onder de ogen en op de neus te vinden, of ze zijn maar op de neus te vinden.

3. De moedervleken worden geassocieerd met de lymfklier en de ganglia, die onderdelen van het autonome zenuwstelsel zijn. In beeld 1 hieronder zijn te zien verscheidene typische moedervleken en hun gewone verspreidingsgebieden (gebruikte lijnen). De uitstroom-opening van de oorspeekselklier is aan A1.


Facial moles

SYMPTOMEN VAN DE MEERVOUDIGE PERSOONLIJKHEID STOORNIS (MPS)

Dissociatie en meervoudige persoonlijkheid zijn gevolgen van zwaar trauma's, en seksueel misbruik van kinderen is de vaakst oorzaak van MPS.

Chronisch depressie (betrouwbaarheid ~ 100%)
Paniekaanvallen (betrouwbaarheid ~ 100%)
Verleidelijk gedrag (betrouwbaarheid ~ 100%) (4)
Liegen zonder enige oorzaak
Slechte geheugen voor de namen van de intieme vrienden
Onmiddellijke vergeetachtigheid
Onverwachte woedeaanvallen (etnische, raciale, religieuse, seksuele, en andere)
Intellect-wisselingen
Stemmingswisselingen
Selectief amnesia
Geheugenvervalsing
Boulimia
Zeer kort haar (vrouwen)
Bokbaard of ringbaard met scherpe contouren (mensen)

4. Verleiding bij volwassenen wordt vaak vergezeld van een regressie naar de jongere leeftijd.

Benevens MPS, seksueel Kindermisbruik veroorzaakt aanvullende dissociatieve stoornissen. Deze zijn klaarblijkelijk als zelfmisleiding, het geloof in de bovennatuurlijke, agressie, impulsiviteit, confabuleren, onbetamelijkheid, en een verlies van beoordeling, intelligentie, verstand, en sociale geremdheid.SPECIALE SYMPTOMEN

Homoseksualiteit

Homofobia
Onvruchtbaarheid (wegens schadelijke abortussen bij tienermeisjes)
Zeer jonge meisjes hebben kinderen (wegens verkrachting of promiscuiteit)
Vegetarisme (wegens oraal verkrachting)
Een cyste in de hersenen
Genetische mutaties (5)

5.
Seksueel geweld tegen kinderen kan genetische mutaties en menige ziekten veroorzaken. Een gevolg is mentale vertraging (het fragiele X-syndroom) en de geassocieerde symptomen: lang en misformd gezicht, kleine oren, lange oren, vooruitstekende oren en grote oorlellen. (Kleine oren zijn vaak te vinden bij de homoseksuelen en de lesbiennes). Aanvullende gevolgen moeten voorvallen zonder mentale vertraging: vooruitstekende jukbeenderen, kuiltjes in de wanden en in de kin, kin kleefde, groeven in de wangen, een lange en rechte neus, en een bolformige, vooruitstekende en zeer smale kin. De overgang tussen de kin en de kinnebak kan steil zijn.


In beeld 2 zijn te zien sommige genetische mutaties.

2a:  Lang en smal gezicht, lange oren en neus, kin kleefde, steil overgang aan de kinnebak
2b:  Klassiek 3-punt uitsteekselen van kin en jukbeenderen
2c:  Rimpelen en kuiltjes


Genetic mutations

Seksueel misbruik van kinderen kan hevige genetische mutaties veroorzaken, maar de oudere slachtoffer moet uitsluitend onschuldige verschijnselen hebben, zoals hormonale stoornissen. Tegenwoordig het is ongekend welke genetische mutaties treffen maar de misbruikte persoon, welke vertonen uitsluitend in de opvolgende generaties, en welke zijn steeds aanwezig.

De gevolgen van seksueel misbruik zijn onvoorspelbaar. Hetzelfde type en dezelfde graad van agressie kunnen verschillende gevolgen veroorzaken. Uitgezonderd dissociatie, incestslachtoffers hebben geen algemeen verschijnselen van seksueel geweld. Dissociatie is de verschijnsel.ZIEKTEN

Astma

Streptococcus in de hals
Kanker (alle vormen, voraal bloedkanker en bovenal neuroblastoom)
Ziekte van Alzheimer
Ziekte van Parkinson
Ziekte van Huntington
Syndroom van Giles de la Tourette
Autisme
Epilepsie (symptoom van de meervoudige persoonlijkheid)
Ziekten van hart
Ziekten van bloed
Ziekten van autoimmuniteit

Geslachtsziekten bij kinderen
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Obsessief-compulsief stoornis
Posttraumatische stress-stoornissen (PTSS)
Anorexia
FobieŽn
Dissociatieve stoornissen
Zelfmoordpoginge

Nota: Sommige van deze ziekten moeten door andere factoren dan seksueel misbruik van kinderen veroorzaakt zijn.LICHAMELIJKE SYMPTOMEN

Bevrediging van de geslachtsorganen (6)
Gescheurd anus (7)
Gescheurd maagdenvlies (8)
Geen voorhuid (9)
Lacuna Incesti Patri: LIP (het diasteem centraal) (10)

6. Oorzaak: erstige betasten van de geslachtsdelen en verkrachting. Deze verschijnsel moet binnen een week verdwijnen.
7. Oorzaak: anaal verkrachting. Deze verschijnsel moet binnen enkele weken bijna verdwijnen.
8. Oorzaak: vaginaal verkrachting. De gescheurde maagdenvlies moet binnen 9 dagen genezen (Faller, 1988).
9. Oorzaak: besnijdenis. Deze verschijnsel duurt levenslang.
10. Oorzaak: oraal verkrachting tijdens de minderjarigheid. Deze verschijnsel kan over het graf heen duren.
LACUNA INCESTI PATRI

In beeld 3 hieronder zijn typische spleetjes, die door oraal verkrachting veroorzaakt zijn. In beeld 3a zijn de regelmatige tanden. In beeld 3b is een spleetje, een simpel ruimte tussen de regelmatig geplaatst tanden. De meerderheid van de spleetjes is smaler dan 2 mm, maar sommige kunnen zijn met een wijdte van 4, 5, 6 of meer millimeter. Zulke grote spleetjes zijn niet typish bij de Amerikanen, maar ze zijn vaak bij de Arabiers, en bijna een standaard bij sommige populaties van zwarten in Afrika.

In beeld 3c, de boven eerste snijtanden zijn op een smal afstand genaderd. De tandstand kan onregelmatig zijn, maar in dit geval de snijtanden regelmatig geplaatst zijn, en de drie kleine spleetjes met moeite merkbaar zijn. 

Dental gaps

In beeld 3d, oraal verkrachting van een baby heeft beschadigd het bovenkaak, en de voorste tanden overlappen. In beeld 3e, het spleetje tussen de boven snijtanden verbreedt zich, en de tanden steken vooruit. Zulk spleetje representeerd weinige procent van alle spleetjes, en is vaaker wanneer de tussenruimte grot is. In beeld 3e, een spleetje is ook in het onderkaak. Zulk spleetje is gewoonlijk zeldzaamer dan het spleetje in het bovenkaak. Er zijn maar 1% van de spleetjes in het onderkaak gevonden. Deze resultaat moet zijn wegens dat maar weinige mensen hun ondertanden laten zien op een foto. In beeld 3f is een kort snijtand. Dit resultaat is wegens de beschadiging van het bovenkaak.

Er zijn ook andere dentale verschijnselen die wijzen op oraal verkrachting tijdens de minderjarigheid. De terugtrekkende tweede snijtanden (beeld 3d) of de kort tand (beeld 3f) zonder een spleetje vallen binnen deze categorie, maar velen aspecten van oraal verkrachting zijn nog onbekend. Maar een gecontroleerd onderzoek met de dildo's en de zuigeligen van de dieren kan de preciese verhoudingen tussen tandgroei en oraal verkrachting vinden.

Een man die verkracht een baby doet het niet voor zijn seksueel plezier; de dominantie is het motief. Te onderwerpen hij slachtoffer, de pleger wil diep naar het lichaam van het kind doordringen. En te onderhandelen de kromming tussen de mond en de keel, de verkrachter moet zijn penis naar de mondholte met kracht insteken. De penis aanpast aan de kontuuren van de mondholte, verbuigt, en als een veer werkt tegen het bovenkaak van het kind. Zodoende de naad in het bovenkaak (sutura intermaxillaris) gescheurd is. Ook het onderkaak heeft een naad: symphysis mandibularis. Het sluit zich gedurende de tweede jaar (UNSW, 2002). Daarom sommige mensen kunnen spleetjes in het onderkaak hebben. Deze spleetjes mogen een wijdte tot 3 mm bereiken. De rechtopstaand penis van de verkrachter had waarschijnlijk een kromming naar boven, daarom heeft hij zijn slachtoffer vanuit haar hoofd benaderd. In een zeldzaam geval, een spleetje moet ook door andere oorzaaken dan seksueel misbruik in minderjarigheid gecreŽerd worden. De auteur heeft gezien een beer met een spleetje met een wijdte van 4 mm, maar met regelmatig geplaatst tanden. (De schrijver geeft niet aan of de beer wild was of werd door mensen grootgebracht.)

Het grote spleetje (beeld 3d en beeld 3e) of verscheidene spleetjes (beeld 3c) moeten waarschijnlijk binnen de eerste maand gecreŽerd worden. De gehemelte is zacht en plooibaar na de geboorte, en de penis kan de kwadranten losscheuren en het gebit beschadigen. De wisselwerking tussen de penis en het gebit moet de tanden van hun originele posities verplaatsen, en de minder robuuste tweede snijtanden kunnen naar de achtergrond vertrekken. Het spleetje tussen de boventanden (beeld 3d) kun op deze manier gecreŽerd worden. Een simpel grote spleetje (beeld 3b) kun waarschijnlijk later gecreŽerd worden, binnen de tweede levensmaand. Nu de naad is nog zacht, maar de gehemelte is relatief hard, en het gebit niet aanpast aan de toegepaste kracht. De zachtst deel van het gebit (de naad) is gescheurd, maar de kwadranten vasthouden hun structureel onkreukbaarheid. Wanneer oraal verkrachting vangt aan op een latere leeftijd, nadat de terts levensmaand, waarschijnlijk, de spleetjes vermindern, tot geen spleetje is gecreŽerd. Er is aangenomen dat nadat de zesde maand, wanneer de melktanden krijgen, de kaaks zijn relatief hard, en geen spleetje is gecreŽerd.

Het grote spleetje tussen de regelmatig geplaatst tanden is veelzeggend, maar een spleetje moet als een onderdeel van het totale ziektebeeld geevalueerd worden. Een misbruikt kind heeft altijd aanvullende symptomen van seksuelle geweld. Wanneer de beroep, wreedheid, paranoia, verslaving, avonturen, voorgeschiedenis, ziekten, en vechten voor macht en herkenning van een slachtoffer geevalueerd zijn, een correlatie tussen seksueel kindermisbruik en de leven van de volwassene slachtoffer kan men herkennen. En vergeet niet dat de mensen met een spleetje tussen de snijtanden maar een minderheid van het totaal van de misbruikte kinderen representeeren.

Een meisje (of jongen) dat geen interdentale ruimte heeft, kon na de derde levensmaand misbruikt worden. Zij kon door vaginale verkrachting misbruikt worden. Zij kon zwanger geworden en een abortus hebben. Zij kon door een vrouw misbruikt worden. Deze vormen van seksueel geweld tegen kinderen moeten geen verschijnselen veroorzaken die in het publiek te zien zijn.

De beste tijd voor een onderzoek van de spleetjes ligt tussen 8 en 10 jaar, waneer de blijvende tanden hun volle lengtes reiken. Tieners worden bezorgd over hun uiterlijk, en de tandartsen verbeteren de voorste tanden. Een beugel kan de einden van de snijtanden dwingen tezamen te vlug komen, maar een residueel wig moet aan de tandvlees zichtbaar zijn duur weken. Zonder ieder behandeling de snijtanden kunnen op verschillende afstanden van elkaar staan, beeld 3c (Hattie Caraway, de eerste Amerikaanse vrouwelijke senator, en Gagarin).

Een onderzoek toont aan dat 50% van kinderen hebben een spleetje tussen hun snijtanden. De frequentie van de spleetjes zakt onder 10% van de volwassenen van de geindustrialiseerde landen, maar de auteur heeft gezien weinige Hispanics en geen Chinees met een spleetje. Verwonderlijk, meest Chinese vrouwen, die de auteur kennt, hebben MPS. In de Verenigde Staten er is niet groot verschil in de frequentie van de spleetjes tussen de jongens en de meisjes, en tussen de zwarten en de blanken, en tussen de armen en de rijken, maar de rijken blanken meisjes vaaker laten hun spleetjes verbeteren in tienerjaren.LITERATUURLIJST

Diagnosis and Treatment of Multiple Personality Disorder
by Frank W. Putnam, page 58

1989 Frank W. Putnam, Guilford Press, A division of Guilford Publications, Inc.
Printing No 8, ISBN 0-89862-177-1


Child Sexual Abuse
by Kathleen Coulborn Faller, page 259

1988 Columbia University Press, Printing No. 4, ISBN 0-231-06471-3

UNSW

http://anatomy.med.unsw.edu.au/teach/anat3131/2002/FA1.02%3DTMJ.pdf


More information in English is accessible from the HOME page.
Unpublished work © 2002-2017 Martin Dak. All rights reserved.