VARNING
Informationen är avsedd för professionell medicinsk, och tillhandahålls utan garantie av något slag. Besökaren kan finna följder av sexuell barnmisshandel i sig själv och andra, förlora sin hälsa, förlora kontroll över sig själv, göra sig illa och andra, och döda sig själv och andra. Besökaren samtycker till att försvara, gottgöra, och beskydda skadeslösa författaren och förläggaren mot varje fordran, skada, kostnader, och förluster förenade med denna besök. Nu gå tillbaka eller fortsätt på egen risk.


LUCID PAGES
SIGNALER OM SEXUELLA ÖVERGREPP

PSYKISKA SYMTOM

Sexuell Barnmisshandel orsakar en generell desorganisering av offret. Motsvarande reaktioner är vanliga och kan förekomma samtidigt. En person utsatt för sexuella övergrepp kan vara en "dum geni" eller "undergiven tyrann" eller "ärlig skojare."

Ärlighet eller oärlighet
Skygghet eller aggression
Hyperaktivitet eller apatiskhet
Obesitas eller anorexia
Undermålig eller utmärkt intellekt
Herravälde eller underkastelse
Självbestraffning eller uppblåsthet
Fatalism eller önsketänkande och magiska föreställningar
Hypersexualitet eller frukt för nakenhet
Optimism eller pessimism
Oräddhet eller paranoia
Simning och badning eller dålig hygien
Dominerande eller undergivna älskar
Väsentlig yngre eller väsentlig åldre älskarHORMONELLA SYMTOM

Underaktivitet eller överaktivitet av det autonoma nervsystemet

Liten eller stor till växten
Flintskallighed eller abnorm hårväxt
Vit och grå hår
Hårväxt mellan ögonen (hårig glabella: Brezjnev)
Hårväxt på överläppen (kvinnor) (1)
Fräknar (2)
Födelsemärke eller naevi (3)
Oval eller cirkelrund buckla i huden (ansikte och panna; många platser sammanfallar med platserna av födelsemärken)

1. Hormonella symtom är pålitlige kännetecken på posttraumatisk stresstörning. Enligt av statistik författaren är hårväxt på överläpp ett symtom av multipel personlighetsstörning. Ålder påverkar inte symtomet före menopaus. Säkerhet ~ 100%. Hårväxt på överläpp förekommer ofta tillsammans med depression som ofta förekommer tillsammans med multipel personlighetsstörning (Putnam, 1989).

2. Fräknar kan vara i hela ansiktet, och fräknar kan vara i horisontalt band nedanför ögonen och på näsan, och fräknar kan vara bara på näsan.

3. Platserna av födelsemärken är associerade med körtlar och ganglier som är delar av det autonoma nervsystemet. Bilden 1 visar flera typiska födelsemärken och deras normal omfattning (streckade linjerna). Körtelutförsgången av öronspottkörteln är på A1.


Facial moles

SYMTOM PÅ MULTIPEL PERSONLIGHETSSTÖRNING

Dissociation och multipel personlighetsstörning är konsekvenser av allvarligt trauma och sexuella övergrepp på barn är den vanligaste orsaken till multipel personlighetsstörning.

Kronisk depression (säkerhet ~ 100%)

Panikattacker (säkerhet ~ 100%)
Förföriskt beteende (säkerhet ~ 100%) (4)
Person talar osanning utan orsak
Dålig minne för namnen av nära personer
Ögonblicklig glömska
Oberättigad vrede (etnisk, religiös, ras-, köns- och andra)
Intellektuella vägningar
Humörsvängningar
Fragmenterade minnen med partiell minnesförlust
Falska minnen
Bulimia nervosa
Mycket kort hår (kvinnor)
Precis skapade hakskägg och mustascher (män)

4. Förföriskt beteende i vuxnas förekommer ofta tillsammans med åldersregression.

Förutom multipel personlighetsstörning, sexuella övergrepp på barn orsakar andra dissociativa typer. Dessa kan vara påfallande som självbedrägeri, tron på det övernaturliga, aggressivitet, impulsstörningar, falska minnen, oblygsamhet och förluster av förstånd, intelligens, rationellt tänkande och social hämning.
SPECIELLA SYMTOM

Homosexualitet

Homofobi
Onftruktbarhet hos kvinnor (orsak: incest och abort med dålig resultat i barndomen)
Graviditet hos unge flickor (orsak: incest eller sexualiserat beteende)
Vegetarianism (på grund av orala samlag)
Hjärncystor
Genetiska mutationer (5)

5. Sexuella övergrepp mot barn kan orsaka genetiska förändringar och resultera i många sjukdomar. En följd av det är mental retardation (mutation på X-kromosomen) och de motsvarande symtomen: lång och deformerat ansikte, små öron, långa öron, utstående öron och stora örsnibbar. Små öron är mycket vanliga hos homosexuella män och lesbiska kvinnor. Ytterligare symtom kan förekomma utan mental retardation: utstående kindben; smilgrop i kind och haka; klyfta i haka; veck och rynkor i ansiktet; lång, rak näsa; bred underkäke, ofta med en små haka; och en lökformig, utstående eller smal haka. Övergång mellan underkäke och haka kan vara tvär.

Bilden 2 visar flera typiska genetiska förändringar.
2a:  Lång smal ansikte, långa öron och näsa, klyfta i haka, tvär övergång till hakan
2b:  Klassisk 3-punkt utsprång med utstående kindben och haka
2c:  Rynkor och smilgrop


Genetic mutations

Sexuella övergrepp på spädbarn kan orsaka stora genetiska mutationer, men övergrepp av en äldre barn kan bara orsaka lindriga skador sådan som dålig hormonbalans. Idag utan vår vetskap vilka symtom av genetiska mutationer påverkar bara det utsatta barnet, vilka påverkar bara de efterföljande generationerna och vilka påverkar alla.

Följderna av sexuella övergrepp är inte förutsägbara. Desamma form och desamma grad av aggression kan orsaka olika konsekvenser i olika personer. Bortsett från dissociation incestoffer har inget universellt symtom. Dissociation är det symtomet.SJUKDOMAR

Astma

Bakterier i strupen
Cancer (alla former; särskilt leukemi och framför allt neuroblastom)
Alzheimers sjukdom
Parkinsons sjukdom
Huntingtons sjukdom
Tourettes syndrom
Autism
Epilepsi (ett symtom av multipel personlighetsstörning)
Hjärtsjukdomar
Blodsjukdomar
Autoimmuna sjukdomar

Könssjukdomar hos barn
Hyperaktivitetssyndrom
Disinhibitoriska syndrom
Posttraumatisk stresstörning
Anorexia nervosa
Fobier
Dissociativa störningar
Självmordstendenser

Not: Några av dessa sjukdomar kan vara orsakade av andra faktorer än sexuella övergrepp mot barn.FYSISKA SYMTOM

Blåmärken på genitalia
(6)

Rupturer av anus (7)
Rupturer av mödomshinna (8)
Felande förhud (9)
Lacuna Incesti Patri: LIP (diastema mediale) (10)

6.  Orsak: fysisk beröring och våldtäkt. Detta symtom kan försvinna inom en veck.
7.  Orsak: anala samlag. Detta symtom kan nästan försvinna inom flera veckor.
8.  Orsak: vaginala samlag. Rupturer av mödomshinnan kan botta inom 9 dagar (Faller, 1988).
9.  Orsak: omskärelse. Detta symtom kan hålla livslängd.

10.  Orsak: orala samlag i spädbarnsålder. Detta symtom kan hålla från vaggan till graven.LACUNA INCESTI PATRI

Bilden 3 visar olika mellanrum orsakada av orala samlag. Bilden 3a visar rättställda tänder. Bilden 3b visar det vanligaste mellanrummet av typen LIP, ett simpelt diastema med rake tänder. De flesta mellanrum är mindre än 2 mm i bredd, men några tandluckor kan vara 4, 5, 6 och mer millimeter i bredd. Sådana stora tandluckor är inte typiske för Förenta Staterna, men de är vanligare hos Araber, och är en norm hos några svarte afrikanske befolkningsgrupper.


I bilden 3c tandmigration av incisiverna har reducerat det ursprungliga stora mellanrum. De storlekarna och ställningarna av mellanrum behöver inte vara symmetriska, men i detta fall incisiverna är symmetriska och de tre smala mellanrum är knappast märkbara.


Dental gap

I bilden 3d orala samlag med ett spädbarn skadade överkäken och orsakade en stor lucka mellan de överlappande framtänderna. I bilden 3e en tandlucka vidga sig mellan de utstående framtänderna. Denna typ av mellanrum representerar få procent av alla mellanrum och är vanlig när tandluckan är stor. Bilden 3e visar också en tandlucka i underkäken. Detta mellanrum är mindre och är också mindre vanligt än ett mellanrum i överkäken. Bara 1% av mellanrum blev funnen i underkäken. Detta resultat kan ha sin grund i att bara få personer visar deras undertänder på foto. Bilden 3f visar en kort incisiver. Detta resultat är kanske orsakat av skada på tandbenet.

Andra oregelbundna tänder väckar också tanken på orala samlag i spädbarnsålder. De laterala tänderna i bakgrunden (bilden 3d) och en kort tand (bilden 3f) utan en lucka tillhör den kategori, men många aspekter av orala samlag är ovetande. Bara en kontrollerande studie för att bestämma sammanhanget mellan dildo och tänder av försöksdjur kan lösa de olösta problem.

En man vilken misshandlar ett barn gör inte det för hans sexuellt välbehag: dominans är orsaken. Att underkuva spädbarnet våldtäktsman trängar djup in i kropp av hans offer. Våldtäktsman måste tränga in i barnets mun med kraft för att besegra den kröken mellan mun och hals. Penis viker sig över den munhålan och trycker mot spädbarnets överkäken. På detta sätt sömmen i överkäken (sutura intermaxillaris) blir rivet. Också underkäken har en söm: mandibelsymfysen (symphysis mandibularis). Denna sömmen slutar sig i två års ålder (UNSW, 2002). Några personer kan följaktlingen ha ett mellanrum mellan deras undertänderna. Detta mellanrum kan vara 3 mm i bredd. Våldtäktsmans erigerade penis kanske var krökt uppför på sig och därför har han närmt sig sitt offer bakifrån hennes huvud. I sällsynta fall ett diastema är inte orsakat av orala samlag i spädbarnsdom. Författaren såg en björn med en lucka 4 mm i bredd, men med rättställda tänder. Författaren kommenterar inte om björnen var vild eller blev uppfostren genom människor.

En stor tandlucka (bilden 3d och bilden 3e) eller flera mellanrum (bilden 3c) kanske kan vara gjort i första månad ålder. Gommen är mjuk efter födseln och penis kan avskilja kvadranterna och skada käkerna. Sammandrabbningen mellan penis och käke kan förflytta tänderna in i nya positioner och de mindre robusta laterala incisiverna kan flytta sig in i bakgrunden. Sålunda kan vara gjort tandlukan mellan de överkäkständerna i bilden 3e. Mellanrummet i bilden 3b kanske kan vara gjort senare, i två månad ålder. Sömmen är nu ännu mjuk, men käkerna och gommen är ganska hård. De mjukst punkt i käken (den sömmen) blir rivet, men tänderna är inte skadade. När orala samlag börjar i en högre ålder, kanske efter tredje månaden ålder, mellanrum förminskas tills ingen luckan er gjort. I sjätte månaden ålder, när mjölkincisiverna kommer, är käkerna hårda och mellanrum inte produceres.

Fast ett stort mellanrum mellan de mellersta framtänderna är menande, det behövas att bedöma som en del av den totala sjukdomsbilden. Ett barn utsatt för sexuella övergrepp har alltid ytterligare konsekvenser av barnmisshandel. När tandluckan bedömas i förhållande till personens arbete, grymhet, paranoia, äventyrlighet, substansmissbruk, familjefärhållanden, ohälsa, maktlystnad och jakt efter ökändhet, vi inser sammanhanget mellan sexuella övergrepp mot barn och offers vuxenlivet. Och tänk också på att personer med diastema är bara en liten del av de mest stora utsatta personerna.

En flicka (eller pojke) vilken har ingen tandlucka skulle har varit utsatt för anala och vaginala samlag, och för orala samlag kanske efter tredje månaden ålder. Hon skulle ha blivit gravid och skulle ha gjort abort. Hon skulle ha blivit utnyttjad sexuellt av en kvinna. Dessa aktiviteter orsakar inte synliga fysiska signaler om sexuella övergrepp.

Den bästa tiden för en undersökning av mellanrum är mellan 8 och 10 år när de permanenta tänderna blir fullväxta. Tonåringarna bekymrar sig om deres utseende och tandläkarna eliminera mellanrum. Apparatur kan tvinga de spetserna av incisiverna att snabbt flytta ihop, men en återstående kil kan vara synlig för några veckor. Utan medicinsk behandling några mellanrum kan visa sig mellan de framtänderna som visas i bilden 3c (Hattie Caraway, den första kvinnan i amerikansk senat, och Gagarin).

En USA studie visar att 50% av barn har centrala tandluckor. Frekvens av mellanrum hos vuxna av flesta industrialiserade länder är mindre än 10%, men författaren har sett relativt få personer av Latinamerika och ingen kines med en lucka. Överraskande, nästan alla kinesisk kvinnor vilka författaren känner har multipel personlighet. I USA är inte stora skillnader mellan pojkar och flickor, och mellan de svarta och de vita, och mellan de rika och de fattiga i antal av tandluckor, men de rika vita tonårsflickorna mer ofta får deras mellanrum korrigerande.REFERENSER

Diagnosis and Treatment of Multiple Personality Disorder
by Frank W. Putnam, page 58

1989 Frank W. Putnam, Guilford Press, A division of Guilford Publications, Inc.
Printing No 8, ISBN 0-89862-177-1

Child Sexual Abuse by Kathleen Coulborn Faller, page 259
1988 Columbia University Press, Printing No. 4, ISBN 0-231-06471-3

UNSW
http://anatomy.med.unsw.edu.au/teach/anat3131/2002/FA1.02%3DTMJ.pdf

More information in English is accessible from the HOME page.
Unpublished work © 2002-2017 Martin Dak. All rights reserved.