UPOZORENJE
Informacije na ovom sajtu su preporučene za lekare i nemaju garancije. Korisnik sajta može prepoznati znake seksualnog zlostavljanja u detinjstvu u sebi i drugih osoba, može izgubiti zdravlje i kontrolu, i može povrediti sebi ili ubiti sebe, ili drugih osoba. Korisnik sajta je potpuno odgovoran za svoje ponašanje. Korisnik slaže se da će nam platiti odštetu i smatrati nas neodgovornim za štetu koju korisnik ili drugo lice pretrpi u vezi sa korišćenjem sajta. Sada idite nazad ili koriste na sopstveni rizik i opasnost.


LUCID PAGES
SIMPTOMI SEKSUALNOG NASILJA

PSIHOLOŠKI SIMPTOMI

Seksualno zlostavljanje dece može dovesti do opštih poremećaja žrtavi. Ekstremne reakcije su česta i mogu se pojaviti istovremeno. Žrtava seksualnog zlostavljanja može biti «głupi genije» ili «pokorni tiranin» ili «častan gad». Druge ekstremne ponašanja su:

Čestitost ili nečestitost
Strah ili agresija
Hiperaktivnost ili apatija
Gojaznost ili anorexia
Niska ili visoka inteligencija
Vladavina ili podčinjenost
Samokritičnost ili uobraženost
Čudotvorno mišljenje ili iluzionističke fantazije
Seksualna hiperaktivnost ili stid
Optimizam ili zabrinutost
Nikakav strah ili paranoja
Često kupanje ili nehigijena
Partner nasilnik ili partner žrtva
Mnogo mładji ili mnogo starji partner 
Mnogo manje ili mnogo visokje partnerHORMONALNI SIMPTOMI


Hypoaktivnost ili hiperaktivnost 
autonomnog nervnog sistema može prouzročiti vidljive posledice:

Mali ili visoki izrast

Gubitak kose ili nenormalni rast kose
Kosi sive
Dlake između očiju (Brežnev)
Rast dlaka na licu (žene) (1)
Pjege (2)
Mladeži (nevus, nevi) i mrlja kože (3)
Ovalne ili okrugle rupica na licu i čelu. Mnoge mjesta su te iste kako su mjesta mladeža.

1. Znake hormonalni su pouzdani simptomi hroničnog stresa zbog traumatskog iskustva. Statistike pokazuju da dlake iznad gornje usne su simptomi disocijacije ličnosti. Uzrast nema učinak na pouzdanost simptoma prije menopauzom. Verovatnoća ~ 100%. Dlake iznad gornje usne često se pojavljuja sa depresijom, koja se isto pojavljuje sa disocijacijom ličnosti [1].

2.
Pjege mogu pokrivati cijelo lico, biti ispod o
čima, ili biti jedino na nosu.

3.
Mjesta 
mladeža sa povezane sa ganglionama i žlezdama, koje su dijele autonomnog nervnog sistema. Karakteristične mjesta mladeža i njihove česte opsegi (isprekidane linije) se vidi na slici 1. Otvor kanala paratireoidne žlezde se nalazi na A1.

Facial moles

SIMPTOMI DISOCIJACIJE LIČNOSTI

Disocijacija ličnosti se specifično veže na posledice vrlo traumatskog iskustva, i najčešći razlog disocijacije ličnosti je seksualno zlostavljanje dece.

Hronična depresija (verovatnoća ~ 100%)
Napadi panike
(verovatnoća ~ 100%)
Zavodljivo ponašanje (verovatnoća ~ 100%) (4)
Laganje bez
razloga
Trenutni amnezam za imena bliskih osoba
Hitna zaborava
Nagle intelektualne promene
Nagle emotivne promene
Izgubljeno pamćenje

Gre
šno i izmišljeno pamćenje
Bulimija
Vrlo kratke kose: (žene)
Pa
žljivo, kratko podšišana brada (muškarci)
Nepravedno izražen gnev (nacionalni, rasni, religijski, seksualni i drugi). Srbi protiv Slovenaca, Hrvata, Muslimana i Albanca. Hrvati protiv Srba i Muslimana. Bošnjaci protiv Srba i Hrvata. Čovek protiv Čovjeka i Čovjek protiv Človeka. Ove reakcije su posledice incesta.

4. Zavodljivo ponašanje kod osoba odrasla se pojavljuje zajedno sa regresijom uzrasta.

Seksualno zlostavljanje dece uzrokuje gubitak emocionalne inteligencije. Simptomi ovog
poremećaja su: gubitak savesti, čudotvorno mišljenje, vera u Boga, samoobmana, agresija, impulsivnost, nepristojnost, ovisnosti i loše navike.SPECIJALNI SIMPTOMI

Homoseksualnost
Homofobija

Neplodnost (
žene: zbog incesta, trudnoće i vrednih abortusa u detinjstvu)
Trudnoća u detinjstvu (devojčice: zbog incesta i silovanja ili seksualne aktivnosti)
Vegetarijanstvo (zbog oralnog seksa)
Cyste u mozgu
Mutacije, genetske promene (5)

5. Seksualno zlostavljanje dece mo
že prouzročiti mutaciju i razne bolesti. Jedna od takvih posledica je mentalno retardirane (sindrom fragilnog X hromosoma ili Rettov sindrom). Simptomi ovoj bolesti su: dugo deformirano lice, istaknute uši, male ili duge uši. Male okrugle uši se često pojavljuju kod homoseksualaca. Dodatni simptomi se mogu pojaviti bez mentalnoj retardiranosti: visoke jagodice, rupica ili jamica u licu; podbradak sa rupicom ili jamicom; podbradak sa brazdom; pregibi i bore u licu; dugi nos; vrlo široka donja vilica često sa malim podbratkom; i zaobljen, istaknut, ili vrlo uski podbradak. Prijelaz između donje vilice i podbratkom može biti strm.

Primeri genetičkih mutacija se vidi na slici 2.
2a: Duge lice, duge
uši, dugi nos i podbradak sa brazdom
2b: Istaknut podbradak i istaknute jagodice
2c: Rupica ili jamica
, pregibi i bore


Genetic mutations

Seksualna zloupotreba bebe može dovesti do mutacije, ali silovanje starjeg deteta jednako može dovesti do hormonalnih promena. Danas je nejasno koji oblik mutacije jedino ima utjecaje na žrtvu seksualnog zlostavljanja, koji ima utjecaje na buduće generacija, i koji ima utjecaje uvek.

Jedina istina je da posledice seksualnog zlostavljanja u detinjstvu su nepredvidljive. Isti tip zlostavljanja može prouzrokovati razne posledice kod različitih osoba. Osim disocijacije, žrtve seksualnog zlostavljanja nemaju opšte simptomi zlostavljanja. Disocijacija je takav simptom. BOLESTI

Astma

Bolno grlo
Rak (sve oblika,
ozbiljno leukemija i više svega neuroblastoma)
Alzheimerova bolest
Parkinsonova bolest
Huntingtonova bolest
Syndrom Tourette’a
Autizam
Epilepsija (simptom
disocijacije ličnosti)
Bolesti srca
Bolesti krvi
Slabljenje imunološkog sistema
Venerične bolesti
Opsesivno - kompulzivni poremećaj
Posttraumatski stresni
poremećaj
Anoreksija
Fobije
Disocijativni poremećaji

Suicidno ponašanje

Ove su najčešće bolesti prouzrokovane incestom. Neke bolesti mogu biti prouzrokovane zbog drugih razloga nego seksualnog zlostavljanja.
FIZIČKI SIMPTOMI

Modrice oko genitalija (6)
Oštećenje
 rektuma (7)
Oštećenje himena (8)
Nikakav prepucij (9)
Lacuna Incesti Patri: LIP (diastema) (10)

6. Razlog: surove dodirivanje ili silovanje. Ovaj simptom
može išćeznuti tijekom jednog tjedana.
7.
Razlog: penetracija rektuma. Ovaj simptom može išćeznuti u nekoliko tjedana.
8.
Razlog: uvodjenje penisa u vaginu. Himen može izliječiti se tijekom 9 dana [2].
9.
Razlog: Cirkumcizija, obrezivanje prepucija. Ovaj simptom je trajni.
10.
Razlog: penetracija u usta kod bebe. Ovaj simptom može biti trajni.LACUNA INCESTI PATRI

Tipični međuprostori se vidi na slici 3. Nasilnik gura svoj penis duboko u grlo beba sa silom i penis nasilnika pritiska na gornju ili donju vilicu žrtvi. Kad je beba mladje od 3 meseci, desna je probušena u šavu (sutura intermaxillaris ili symphysis mandibularis) između gornjim ili donjim sjekutićima. Tako se stvara diastema u gornjoj ili donjoj vilici.

Dental gap

Kod starje bebe (ponad 3 meseci) šav je tvrd i nije povredjen. Međuprostori na slikama 3c, 3d i 3e se verovatno stvaraju u toku prvog meseca. Šav u donjoj vilici se zatvori u drugej godine života [3] i većina međuprostora se zatvori do 12-16 godina života.BIBLIOGRAFIJA

Diagnosis and Treatment of Multiple Personality Disorder by Frank W. Putnam, page 58

1989 Frank W. Putnam, Guilford Press, A division of Guilford Publications, Inc.
Printing No 8, ISBN 0-89862-177-1

Child Sexual Abuse by Kathleen Coulborn Faller, page 259
1988 Columbia University Press, Printing No. 4, ISBN 0-231-06471-3

UNSW
http://anatomy.med.unsw.edu.au/teach/anat3131/2002/FA1.02%3DTMJ.pdf


More information in English is accessible from the HOME page.
Unpublished work © 2006-2017 Martin Dak. All rights reserved.